Auto account creation once you ordered. No signup required
In Stock
Marvel Universe Ant-Man ArtFX+ Statue
Kotobukiya
MYR348.00 . MYR208.80
Preorder
1/8 ARTFX J EDENS ZERO - Rebecca Bluegarden
Kotobukiya
MYR588.00 . MYR558.60
In Stock
1/7 Azur Lane - Taiho
Kotobukiya
MYR938.00 . MYR609.70
Preorder
1/7 Darkstalkers Bishoujo Morrigan
Kotobukiya
MYR628.00 . MYR596.60
Preorder
1/7 ARTFX J Seto Kaiba (Duel with Destiny)
Kotobukiya
MYR438.00 . MYR416.10
Preorder
1/7 ARTFX J Yami Yugi (Duel with Destiny)
Kotobukiya
MYR398.00 . MYR378.10
Preorder
1/8 ARTFX J GOD EATER - Soma Schicksal
Kotobukiya
MYR888.00 . MYR843.60
Preorder
1/8 ARTFX J EDENS ZERO - Shiki Granbell
Kotobukiya
MYR588.00 . MYR558.60
In Stock
1/144 Ace Combat 7 Skies Unknown ADFX-10F
Kotobukiya
MYR288.00 . MYR201.60
In Stock
ARTFX J DC Universe Nightwing
Kotobukiya
MYR638.00 . MYR414.70
Preorder
1/8 ARTFX J Kimetsu no Yaiba - Shinobu Kocho
Kotobukiya
MYR618.00 . MYR587.10
Preorder
1/12 Mega Man X Second Armor Plastic Model
Kotobukiya
MYR318.00 . MYR302.10
Preorder
1/24 Hexa Gear Sneak Sight Kit Block
Kotobukiya
MYR88.00 . MYR83.60
Preorder
1/8 ARTFX J My Hero Academia - Hawks
Kotobukiya
MYR788.00 . MYR748.60
Preorder
Megami Device AUV Susanowo Plastic Model
Kotobukiya
MYR398.00 . MYR378.10
Preorder
1/72 HMM ZOIDS Liger Zero Empire Ver. X Unit
Kotobukiya
MYR218.00 . MYR207.10
Preorder
1/6 Iron Man Avengers Fine Art Statue
Kotobukiya
MYR1718.00 . MYR1632.10
In Stock
Frame Arms Girl - Hand Scale Stylet
Kotobukiya
MYR138.00 . MYR89.70