Auto account creation once you ordered. No signup required
Preorder
Dead By Daylight Wraith Statue
Kotobukiya
MYR808.00 . MYR767.60
Preorder
1/72 HMM ZOIDS EZ-027 Rev Raptor Plastic Model
Kotobukiya
MYR248.00 . MYR235.60
In Stock
Marvel Universe - Domino Bishoujo Statue
Kotobukiya
MYR428.00 . MYR342.40
Preorder
1/8 ARTFX J Jujutsu Kaisen - Nobara Kugisaki
Kotobukiya
MYR478.00 . MYR454.10
Preorder
M.S.G Modeling Support Goods Progress Body
Kotobukiya
MYR138.00 . MYR131.10
Preorder
1/6 Avengers Thor Fine Art Statue
Kotobukiya
MYR1748.00 . MYR1660.60
Preorder
1/6 Medarot KWG05-C Dorcus Plastic Model
Kotobukiya
MYR248.00 . MYR235.60
Preorder
1/8 ARTFX J Jujutsu Kaisen - Megumi Fushiguro
Kotobukiya
MYR608.00 . MYR577.60
In Stock
1/144 Ace Combat 7 Skies Unknown ADFX-10F
Kotobukiya
MYR288.00 . MYR216.00
Preorder
1/7 My Little Pony Bishoujo - Princess Luna
Kotobukiya
MYR648.00 . MYR615.60
In Stock
ARTFX J DC Universe Nightwing
Kotobukiya
MYR638.00 . MYR446.60
In Stock
Frame Arms Girl - Sylphy (Striker)
Kotobukiya
MYR218.00 . MYR119.90
In Stock
Marvel Universe Ant-Man ArtFX+ Statue
Kotobukiya
MYR348.00 . MYR208.80
Preorder
Frame Arms Girl Durga I Plastic Model
Kotobukiya
MYR278.00 . MYR264.10
In Stock
1/7 Street Fighter Bishoujo Karin
Kotobukiya
MYR418.00 . MYR313.50
In Stock
1/10 ARTFX PREMIER Doctor Strange
Kotobukiya
MYR728.00 . MYR546.00
In Stock
Star Wars - Bounty Hunter Dengar ARTFX+ Statue
Kotobukiya
MYR418.00 . MYR250.80